கொரோனா நோய்த்தொற்று காரணமாக சுற்றுலா விடுதி முன்பதிவுகள் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

புதிய செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் (ஓய்வு) திரு.ஜி.டி.எச். கமல் குணரத்ன நில மெதுரவில் கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்.

இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ சமல் ராஜபக்ஷ நில மெதுரவில் கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்

இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ சமல் ராஜபக்ஷ நில மெதுரவில் கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்

72 வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் -03

  • state min chamal rp   இராஜாங்க அமைச்சர்
       கௌரவ சமல் ராஜபக்ஸ


  • sec kamal Gunaratne   செயலாளர்
       மேஜர் ஜெனரல் (ஓய்வு)
       திரு ஜி.டி.எச்.கமல்
       குணரத்ன