චක්‍රලේඛ අපවත් වී වදාළ අතිපූජ්‍ය දවුල්දෙණ ඤාණිස්වර මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවය
චක්‍රලේඛ අංකය 02/2017
වර්ෂය 2017
නිකුත් කල දිනය 2017-04-05
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba