சுற்றறிக்கையின் பெயர் இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பொது கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் மேற்பார்வையின் கீழ் நிறுவனங்களின் நிதியியல் மற்றும் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்ய கணினி தகவல் முகாமைத்துவ முறைமை தயாரிக்கப்பட்டது.
சுற்றறிக்கை இல. 02/2018
ஆண்டு 2018
திகதி 2018-01-29
தரவிறக்கம்
FaLang translation system by Faboba