சுற்றறிக்கையின் பெயர் கிராமிய மற்றும் பிரதேச நிர்வாக திட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலகங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை திட்டமிடல் சேவை மற்றும் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களின் உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகான சபைகள், உள்ளூராட்சிகள் பிரிவுகளுக்கிடையிலான உள்ளக இடமாற்றங்களின் போது கடன் நிலுவைகளை மீளச் செலுத்துதல்.
சுற்றறிக்கை இல. 2016 (F) (i)
ஆண்டு 2019
திகதி 2019-11-20
தரவிறக்கம்
FaLang translation system by Faboba