முடிவுகள் 1 - 10 / 48
சுற்றறிக்கை இல. சுற்றறிக்கையின் பெயர் திகதி
25/2019 பிரதேச செயலாளர் மாநாடு 2019-11-20
2016 (F) (i) கிராமிய மற்றும் பிரதேச நிர்வாக திட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலகங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை திட்டமிடல் சேவை மற்றும் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களின் உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகான சபைகள், உள்ளூராட்சிகள் பிரிவுகளுக்கிடையிலான உள்ளக இடமாற்றங்களின் போது கடன் நிலுவைகளை மீளச் செலுத்துதல். 2019-11-20
22/2019 இ - உத்தியோகத்தர் திட்டத்துக்குரிய தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்காக தகவல் சேகரிப்பு உத்தியோகத்தர்களை நியமித்தல். 2019-10-14
21/2019 அரசுக்கு சொந்தமான பொது இடங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் கிராம உத்தியோகத்தர் காரியாலயம் தொடர்பாக காரியாலய கொடுப்பனவினை செலுத்துதல் 2019-08-13
06/2018(1) பிரதேச செயலகங்களில் தணிக்கை மற்றும் முகாமைத்துவக் குழுக்களை வைத்திருத்தல் 2019-06-12
18/2019 அரச பொசோன் விழாவினை கொண்டாடுதல் - 2019 2019-06-07
15/2019 சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் 2019-05-17
14/2019 அரச வெசாக் விழாவைக் கொண்டாடுதல் - 2019 2019-05-05
11/2019 2019-04-22
10/2019 2019-04-04
FaLang translation system by Faboba