முடிவுகள் 1 - 10 / 27
சுற்றறிக்கை இல. சுற்றறிக்கையின் பெயர் திகதி
05/2018 வெளிநாட்டுக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி வேலைத் திட்டங்களுக்கு அலுவலர்களைத் தேர்வு செய்தலும் கடமை விடுமுறை பெற்றுக் கொடுத்தலும் 2018-07-16
03(ii)/2017 மின்னஞ்சல் மூலம் மாதிரி கையொப்பத்தை சமர்ப்பித்தல் 2018-05-22
03/2018 மாநில வெசாக் திருவிழா கொண்டாட்டம் - 2018 2018-04-18
02/2018(i) இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பொது கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் மேற்பார்வையின் கீழ் நிறுவனங்களின் நிதியியல் மற்றும் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்ய கணினி தகவல் முகாமைத்துவ முறைமை தயாரிக்கப்பட்டது. 2018-03-21
02/2018 இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பொது கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் மேற்பார்வையின் கீழ் நிறுவனங்களின் நிதியியல் மற்றும் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்ய கணினி தகவல் முகாமைத்துவ முறைமை தயாரிக்கப்பட்டது. 2018-01-29
2018/01 70 ஆவது தேசிய சுதந்திரதின விழா வைபவம் -2018 2018-01-11
09/2017 70 ஆவது தேசிய சுதந்திரதின விழா வைபவம் -2018 2017-12-28
03(i)/2017 மாதிரி கையொப்பங்களைப் பெறுவதற்கு 2017-12-20
08/2017 அவசர இடர் சந்தர்பங்களில் விரைவாகச்செயற்பட மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் 2017-08-18
07/2017 உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சுக்கு இணைக்கப்பட்டு கடமைபுரியும் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கான கடமைப்பட்டியல் 2017-08-14
FaLang translation system by Faboba