முடிவுகள் 1 - 10 / 32
சுற்றறிக்கை இல. சுற்றறிக்கையின் பெயர் திகதி
09/2018 இ- கிராம அலுவலர் தரவுக் கட்டமைப்பின் ஊடாக வதிவு மற்றும் நற்சான்றிதழ்கள் உற்பட 22 வகையான சான்றிதழ்கள் / அனுமதிப்பத்திரங்களை கணணி மூலம் விநியோகித்தல் 2018-10-16
08/2018 ஆண்டு செயல்திறன் அறிக்கை தயாரித்தல் 2018-09-11
07/2018 நிலசெவன சேவை நிலையங்கள் திறப்புவிழாக்களின் போது பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் 2018-08-24
06/2018 பிரதேச செயலகங்களின் கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைதுவா குழுக் கூட்டங்களைநடாத்துதல் 2018-08-13
04/2018 பிரதேச ஒருங்கிணைப்புக் குழுக்கூட்டதிற்கு உள்ளூர்ராட்சி மன்றங்களின் சமூகமளிப்பு 2018-08-10
05/2018 வெளிநாட்டுக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி வேலைத் திட்டங்களுக்கு அலுவலர்களைத் தேர்வு செய்தலும் கடமை விடுமுறை பெற்றுக் கொடுத்தலும் 2018-07-16
03(ii)/2017 மின்னஞ்சல் மூலம் மாதிரி கையொப்பத்தை சமர்ப்பித்தல் 2018-05-22
03/2018 மாநில வெசாக் திருவிழா கொண்டாட்டம் - 2018 2018-04-18
02/2018(i) இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பொது கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் மேற்பார்வையின் கீழ் நிறுவனங்களின் நிதியியல் மற்றும் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்ய கணினி தகவல் முகாமைத்துவ முறைமை தயாரிக்கப்பட்டது. 2018-03-21
02/2018 இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பொது கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் மேற்பார்வையின் கீழ் நிறுவனங்களின் நிதியியல் மற்றும் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்ய கணினி தகவல் முகாமைத்துவ முறைமை தயாரிக்கப்பட்டது. 2018-01-29
FaLang translation system by Faboba