• மனிதவள முகாமைத்துவம்.
  • வாகனங்களது கட்டுப்பாடு, பராமரிப்பு, முகாமைத்துவம்.
  • அலுவலக முகாமைத்துவம்.
  • அலுவலக முறைகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான உற்பத்தித்திறன் முகாமைத்துவம்.
  • முன் அலுவலக முகாமைத்துவ முறைகள் (Front Office Management System).
  • புதிய தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப முறைகளைத் தரமாகவும் உற்பத்தித்திறனுடனும் நடைமுறைப்படுத்துதல்.
  • பொதுமக்களுக்கு தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய புதிய முறைகளை தாபித்தல்.
  • அமைச்சின் கீழ் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களையும் வலையமைப்பினூடாக ஒருங்கிணைத்தல்.

தலைமைப் பிரிவு அதிகாரிகள்

w.a.d.karunathilaka

திரு.டப்.ஏ.டி.கருணதிலக 
மேலதிகச் செயலாளர்

தொலைபேசி :+94 115 924 851
தொலைநகல் :+94 112 369 064
மின்னஞ்சல் :இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

திரு.ஏ.பி.டபிள்யூ. குமாரசிங்ஹ
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 113 697 710
தொலைநகல் : +94 112 369 064
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


 

வெற்றிடம்
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 113 697 709
கை.தொலைபேசி : 
தொலைநகல் : +94 112 369 064
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


samitha

திரு. எஸ்.டி.சபுதந்திரி
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 113 148 210
தொலைநகல் : +94 112 369 064
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


திருமதி. டபிள்யூ .ஏ.டி.ஜே.எல். குணதிலக
நிருவாக உத்தியோகத்தர்

தொலைபேசி : +94 112 695 294
தொலைநகல் : +94 112 369 064
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

ஊடகம் பிரிவு

 

வெற்றிடம்
பணிப்பாளர் (ஊடகம்) 

தொலைபேசி : +94 112 677 696
தொலைநகல்:
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

ad it

திரு. மஹேஷ் களுஆரச்சி
உதவிப் பணிப்பாளர்

தொலைபேசி : +94 113 697 707
கை.தொலைபேசி : +94 713 057 673
தொலைநகல் : +94 112 369 064
மின்னஞ்சல் : adit[at]moha.gov.lk

FaLang translation system by Faboba