• கிராம நிலாதரி சேவையின் மூன்றாம் வகுப்பில் உள்ள அலுவலர்களுக்கான கணினி எழுத்தறிவு மற்றும் செயல்திறன்  தேர்வுக்கான எழுத்துப்பரீட்சை பெறுபேறு- 2019
    ஆவணத்தைப் பதிவிறக்குக [280 KB]

Sri Lanka Institute of Development Administration
Examination for Appointing Training Technical Officers to Grade III
in Sri Lanka Technical Service - 2017
Ministry of Internal & Home Affairs and Provincial Councils and Local
Government
Result Sheet
Exam held on - 2018.09.30

 

Download Result Sheet

FaLang translation system by Faboba