මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දොළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිකළ නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර මැතිතුමාගේ සුරතින් සිදුකෙරුණු අතර එම අවස්ථාව සඳහා හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු.ජයරත්න මහතා ද පැමිණ සිටියේය. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් රුපියල් ලක්ෂ 450ක් වියදම්කර මෙම නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකරන ලදී.

මෙම උත්සවය සඳහා මැතිඇමැතිවරු විශාල පිරිසක් ද ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නීතිඥ එස්.ටී.කොඩිකාර මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීහු රැසක් ද සහභාගී වූහ. 

 

Doluwa02  Doluwa01

  Doluwa03  Doluwa04

  Doluwa05

FaLang translation system by Faboba