புதிய கிராம அலுவலகர்கள் 1650 பேருக்ககான நியமனக்கடிதங்கள் ஜூன் மாதம் 01ம் திகதி அலறி மாளிகையில் வழங்கப்பட்டது. பிரதமர் கௌரவ ரணில் விக்ரமசின்ஹ, உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ வஜிர அபேவர்தன, உள்நாட்டலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர் கௌரவ அளவதுவள, உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளர் கௌரவ சட்டத்தரனி கொடிக்கார அவர்கள் மற்றும் பல அரச அதிகாரிகளும் பங்கு பற்றினர்.

 

 

 

 

gn appointment 05  gn appointment 04

gn appointment 11  

  gn appointment 06

  

  

  

FaLang translation system by Faboba