ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන මත, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව ඉදිකරන ලද වැලිවිටිය - දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුනි මස 24 වන ඉරිදා සිදු කෙරිණි.
මේ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 400 ක් වන අතර මෙහි මුල්ගල් තබා වැඩ ආරම්භ කර ඇත්තේ ද 2016 ඔක්තෝබර් මස 08 වැනි දිනදීය.
මෙම ගොඩනැගිල්ලට මුල්ගල් තබා වැඩ ආරම්භ කර ඉතා කෙටි කාලයකින් වැඩ අවසන් කිරීමට හැකිවූ බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා පවසයි.
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්වලින් සහ අංගසම්පූර්ණ ශ්‍රවණාගාරයක් ද මෙම ගොඩනැගිල්ල සතු වෙයි. ගොඩනැගිල්ල සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අවශ්‍ය සියලු භෞතික සම්පත් ද ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ලබා දී තිබේ.
මෙයට සමගාමීව 2017 වර්ෂයේ මැයි මස ඇතිවු ගංවතුර හේතුවෙන් වැලිවිටිය දිවතුර, නියාගම, කරන්දෙනිය සහ ඇල්පිටිය යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ආපදාවට පත් වුවන්ට චෙක්පත් ආධාර ප්‍රදානය එදින සිදු විය.

 

Welivitiya-Divithura-08  Welivitiya-Divithura-054

Welivitiya-Divithura-07  Welivitiya-Divithura-06

Welivitiya-Divithura-04  Welivitiya-Divithura-03

Welivitiya-Divithura-02  Welivitiya-Divithura-01

FaLang translation system by Faboba