கெளரவ. வஜிர அபேவர்தன
உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சிகள் அமைச்சு

 

FaLang translation system by Faboba