රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් දිස්‍ත්‍රික් පාලන හා ප්‍රාදේශීය පාලන කටයුතු සිදුකරනු ලබන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල භෞතික සම්පත් වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ එරාවුර් නගරය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙනුවෙන් නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන ලදී.

ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ හා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදෙස් පිරිදි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් රුපියල් ලක්ෂ 418ක වියදමින් ඉදිකරන ලද මෙම නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුලි මස 29 වන දින විවෘත කරන ලදී.

 Eraur01 Eraur02

Eraur03 Eraur04

 Eraur06 Eraur07

Eraur05

FaLang translation system by Faboba