නීල් ද අල්විස් මහතා
ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන දැක්ම, මෙහෙවර, අරමුණු සහ කාර්යන් මුලික කර ගෙන නව අමාත්‍යාංශයක් ලෙස රාජ්‍ය සේවයේ උපක්‍රමික සැලසුම් උපයෝගී කර ගෙන නව මාවතක් අරභයා මහජනතාවට ඉතා සංවේදී සහ මහජනතාවට නැඹුරු වු රාජ්‍ය සේවයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අපි කැප වී සිටින්නෙමු.

පසුගිය වසර පුරාවට රාජ්‍ය අංශ‍යේ කටයුතු විධිමත් කිරීමෙහි ලා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් සිදු කළ සේවය ඇගයිය යුතුවේ. ඒ සඳහා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාල විසින් විශිෂ්ට දායකත්වයක් ලබාදී ඇති බව සිහිපත් කරන්නේද ස්තූති පූර්වකවය.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පුළුල් ජනතා සේවයක් වෙනුවෙන් කැපවී සිටියි. විසිඑක් වන ශතවර්ෂයට ගැලපෙන පරිදි ජනතා අපේක්ෂා ඉටුකිරීමෙහිලා සමීප සේවාවක් ලබාදීමට නවීන තොරතුරු තාක්ෂණය යොදාගැනීමටද කටයුතු කර තිබේ.

මෙතෙක් ආ මඟ තුළ අප ලත් අත්දැකීම් පෙරදැරි කරගෙන ඉදිරියටත් මහජනතාව වෙත කාර්යක්ෂමවූත්, ඵලදායීවූත් රාජ්‍ය සේවයක් ඉටු කිරීම සඳහා 2015 ජනවාරි මස සිට “ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය” නමින් රටේ පරිපාලන ව්‍යුහය, යහපාලනය හා සංවර්ධනය සඳහා අප අමාත්‍යාංශයේ උපරිම දායකත්වය ලබාදීම රාජ්‍ය සේවයේ විශිෂ්ඨයන් වන ඔබගෙන් උදක්ම බලාපොරොත්තු වෙමි. තවද යහපාලන නව සංස්කෘතියක් තුලින් රාජ්‍ය සේවයේ විශිෂ්ටත්වය පෙන්වන හෙටක් වෙනුවෙනි.

FaLang translation system by Faboba