නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය අභ්‍යන්තර  හා ස්වදේශ කටයතු සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු නිල වශයෙන් සුබ මොහොතින් වැඩ ඇරඹු අවස්ථාව. මෙම අවස්ථාව සඳහා අභ්‍යන්තර  හා ස්වදේශ කටයතු සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ.සී. අලවතුවල මැතිතුමා, නාමල් අබේවර්ධන මැතිණිය, අජානි අලවතුවල මැතිණිය, අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මැතිතුමා ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ.

01 

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

FaLang translation system by Faboba