• மனிதவள முகாமைத்துவம்.
  • வாகனங்களது கட்டுப்பாடு, பராமரிப்பு, முகாமைத்துவம்.
  • அலுவலக முகாமைத்துவம்.
  • அலுவலக முறைகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான உற்பத்தித்திறன் முகாமைத்துவம்.
  • முன் அலுவலக முகாமைத்துவ முறைகள் (Front Office Management System).
  • புதிய தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப முறைகளைத் தரமாகவும் உற்பத்தித்திறனுடனும் நடைமுறைப்படுத்துதல்.
  • பொதுமக்களுக்கு தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய புதிய முறைகளை தாபித்தல்.
  • அமைச்சின் கீழ் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களையும் வலையமைப்பினூடாக ஒருங்கிணைத்தல்.

தலைமைப் பிரிவு அதிகாரிகள்

g dumy

திருமதி. தமயந்தி பரணகம
மேலதிகச் செயலாளர்

தொலைபேசி : +94  112 683 652
தொலைநகல் : +94  112 698 465
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


ஏ.பி.டபிள்யூ. குமாரசிங்ஹ 
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 676 250
தொலைநகல் : +94 112 676 252
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


ass sec admin2

திருமதி. ஜே.ஏ.சி. ஹரிணி ஜயசிங்ஹ
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 696 381
தொலைநகல் :
மின்னஞ்சல் :


திரு. எஸ்.டி.சபுதந்திரி
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 113 148 210
தொலைநகல் : +94 112 688 206
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


திருமதி. டபிள்யூ .ஏ.டி.ஜே.எல். குணதிலக
நிருவாக உத்தியோகத்தர்

தொலைபேசி : +94 112 695 294
தொலைநகல் : +94 112 688 206
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

தகவல் தொழில்நுட்ப அலகு 

b dumy

திரு. மஹேஷ் களுஆரச்சி
உதவிப் பணிப்பாளர்

தொலைபேசி : +94  112 676 655
தொலைநகல்:
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

FaLang translation system by Faboba