• மனிதவள முகாமைத்துவம்.
  • வாகனங்களது கட்டுப்பாடு, பராமரிப்பு, முகாமைத்துவம்.
  • அலுவலக முகாமைத்துவம்.
  • அலுவலக முறைகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான உற்பத்தித்திறன் முகாமைத்துவம்.
  • முன் அலுவலக முகாமைத்துவ முறைகள் (Front Office Management System).
  • புதிய தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப முறைகளைத் தரமாகவும் உற்பத்தித்திறனுடனும் நடைமுறைப்படுத்துதல்.
  • பொதுமக்களுக்கு தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய புதிய முறைகளை தாபித்தல்.
  • அமைச்சின் கீழ் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களையும் வலையமைப்பினூடாக ஒருங்கிணைத்தல்.
  • அரச சுற்றுலா விடுதிகள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள்.

தலைமைப் பிரிவு அதிகாரிகள்

w.a.d.karunathilaka

திரு.டப்.ஏ.டி.கருணதிலக 
மேலதிகச் செயலாளர்

தொலைபேசி:+94 112 551 075
கைபேசி:+94 714 418 874
தொலைநகல் :+94 112 551 0655
மின்னஞ்சல்:இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

திரு.ஏ.பி.டபிள்யூ. குமாரசிங்ஹ
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 113 697 710 
கைபேசி        : +94 718 403 522
தொலைநகல் : +94 112 369 971
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 s surendran

திரு.எஸ்.சுரேந்திரன்
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 113 697 709
கைபேசி        : +94 775 913 125
தொலைநகல் :+94 112 369 971
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 WAAAM WEERASURIYA

செல்வி.டப்ளியு.ஏ.ஏ.ஏ.எம். வீரசூரிய
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 113 148 210
கைபேசி  :       +94 788 789 644       
தொலைநகல் :+94 112 369 971 
மின்னஞ்சல் : asadmin[at]moha.gov.lk

 NC JAYARATHNA

திரு. என்.சி.ஜயரத்ன
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 113 148 210
கைபேசி  :       +94 715 432 923        
தொலைநகல் :+94 112 369 971 
மின்னஞ்சல் : asadmin2[at]moha.gov.lk

t.s.palliyaguruge
திருமதி. எஸ்.பல்லியகுருகே
சட்ட உத்தியோகத்தர்
 
தொலைபேசி : +94 113 697 708
கைபேசி  :
தொலைநகல் :+94 112 369 971   
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

திருமதி. டபிள்யூ .ஏ.டி.ஜே.எல். குணதிலக
நிருவாக உத்தியோகத்தர்
 
தொலைபேசி : +94 113 697 706
கைபேசி        : +94 771 281 874
தொலைநகல் :+94 112 369 971
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

ஊடகம் பிரிவு

 

வெற்றிடம்
பணிப்பாளர் (ஊடகம்) 

தொலைபேசி :                                                                                                                       
கைபேசி:                                                                                                                     
தொலைநகல்:                                                                                                         
மின்னஞ்சல் :

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

ad it

திரு. மஹேஷ் களுஆரச்சி
உதவிப் பணிப்பாளர்

தொலைபேசி  : +94 112 369 031
கைபேசி         : +94 713 057 673
தொலைநகல்  : +94 112 369 031
மின்னஞ்சல்    : adit[at]moha.gov.lk
FaLang translation system by Faboba