அபிவிருத்திப் பிரிவு

  • மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலகக் கட்டிட நிருமாணிப்புக்களுடன் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளை முகாமை செய்தல்.
  • கருத்திட்ட அறிக்கைகளை மேற்பார்வை செய்தல், வழிகாட்டல், நடைமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல்.
  • கட்டிட நிருமாணிப்புப் பணிகளுடன் தொடர்புடைய பெறுகை நடவடிக்கைகளை முகாமை செய்தல்.
  • மூலதன கருத்திட்டங்களுடன் தொடர்புடைய அரச முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை அமுல்படுத்துதல்.
தலைமைப் பிரிவு அதிகாரிகள்

திரு.டபிள்யூ.எம்.எ.பி.பி. வன்னிநாயக  
மேலதிகச் செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 115 999 625
தொலைநகல் : +94 115 955 590
மின்னஞ்சல் :  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


sas-gnadmin

திரு.டி.ஆர்.பி.என்.கே. கருணாதிலக 
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 115 999 645
தொலைநகல் : +94 115 955 591
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


திரு. ஆர்.ஆர்.எம்.டீ.என். பம்பரதெனிய
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 115 999 626
தொலைநகல் : +94 115 955 591
மின்னஞ்சல் :  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

திருமதி. ஏ.டப்லியு.ஏ.சி.என்.கே.அபேகுணசேகர 
உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

தொலைபேசி : +94 115 999 635
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் :

 

பொறியியல் அலகு

ENG Samarawickrama

திரு. ஹெச்.சி. சமரவிக்கிரமவும் 
பொறியியலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 676 552
தொலைநகல் : +94 112 680 907
மின்னஞ்சல் : engஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

FaLang translation system by Faboba