அபிவிருத்திப் பிரிவு

  • மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலகக் கட்டிட நிருமாணிப்புக்களுடன் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளை முகாமை செய்தல்.
  • கருத்திட்ட அறிக்கைகளை மேற்பார்வை செய்தல், வழிகாட்டல், நடைமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல்.
  • கட்டிட நிருமாணிப்புப் பணிகளுடன் தொடர்புடைய பெறுகை நடவடிக்கைகளை முகாமை செய்தல்.
  • மூலதன கருத்திட்டங்களுடன் தொடர்புடைய அரச முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை அமுல்படுத்துதல்.
தலைமைப் பிரிவு அதிகாரிகள்
g dumy

செல்வி. என். கொடகந்த
மேலதிகச் செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 676 250
தொலைநகல் : +94 112 676 252
மின்னஞ்சல் :


b dumy

பதவி வெற்றிடம்
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 697 234
தொலைநகல் : +94 112 676 253
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


திரு. ஆர்.ஆர்.எம்.டீ.என். பம்பரதெனிய
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 676 251
தொலைநகல் : +94 112 688 206
மின்னஞ்சல் :

புலனாய்வுப் பிரிவு

  • பொதுமக்களது முறைப்பாடுகளை முகாமை செய்தல்.
  • மாவட்ட, பிரதேச, கிராம அலுவலர் நிருவாகத்துடன் தொடர்புடைய புலனாய்வு நடவடிக்கைகளை முகாமை செய்தல்.
  • ஊழல், மோசடிகள், முறைகேடுகள் என்பனவற்றை இனங்கண்டுகொள்வதற்கும் அவற்றைத் தடைசெய்வதற்கும் புதிய முறைகளை அறிமுகப்படுத்துதல்.
  • ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய விடயங்களை முகாமைசெய்தல்.
தலைமைப் பிரிவு அதிகாரி
g dumy

செல்வி. என். கொடகந்த
மேலதிகச் செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 676 250
தொலைநகல் : +94 112 676 252
மின்னஞ்சல் :


b dumy

திரு. என். வசந்த ஆரியரத்ன
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 698 456
தொலைநகல் : +94 112 676 253
மின்னஞ்சல் :


g dumy

செல்வி. எஸ். அகல்யா
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி :
தொலைநகல் :
மின்னஞ்சல் :

FaLang translation system by Faboba