ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට දශක ගණනාවවක සිට විශාල අඩුවක්ව පැවැති දිස්ත්‍රික් පරිපාලන සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු කථානායක දේශමාන්‍ය කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි.

අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් ක්‍රියාත්මක මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රජය වැයකරන මුදල රුපියල් මිලියන 3054කි.

gampaha 01 gampaha 02

gampaha 03 gampaha 04

gampaha 05

FaLang translation system by Faboba