අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් කමල් පද්මසිරි මහතා විශ්‍රාම යෑම හේතුවෙන් පුරප්පාඩු වූ ලේකම් ධූරය සඳහා පත් කළ ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා අද අමාත්‍යාංශ පරිශයේදී සිය රාජකාරි ආම්භ කළේය.
මෙම අවස්ථාව සඳහා අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් කමල් පද්මසිරි මහතා, රාජ්‍ය ලේකම් එන් ගොඩකන්ද මහත්මිය, කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් කන්නන්ගර මහතා ඇතුළු ස්වදේශ කටයුතු අංශයේ, අභ්‍යන්තර කටයුතු අංශයේ හා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුළූ නිලධාරීන් බොහෝ පිරිසක් සම්බන්ධ වී සිටියහ.

 

gamini appoint 14 gamini appoint 13

gamini appoint 12 gamini appoint 11

gamini appoint 12 gamini appoint 11

gamini appoint 12 gamini appoint 11

gamini appoint 12 gamini appoint 11

gamini appoint 12 gamini appoint 11

gamini appoint 12 gamini appoint 11

 

 

FaLang translation system by Faboba