අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය ජපානයේ කවුෂිමා ආයතනය සමග එක්ව දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ ඝන අපද්‍රව්‍ය භාවිතයේන ‌කොම්පෝස්ට් ‌‌පොහොර නිපදවීම සඳහා ඉදිකරන ලද දිගම්පතන ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ඒකකය විවෘත කිරීම අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි. ‌මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ‌ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමා ද සහභාගී වී සිටියේය. 

ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැයකළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 2100 කි

 

matale01 matale02

matale01 matale02

matale01 matale02

matale01 matale02

FaLang translation system by Faboba