රාජ්‍ය ‌සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් ජනාධිපති අතිගරු ‌මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ‌උපදේශකත්වයෙන් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ‌‌මෙහෙයවීමෙන් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ‌ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණයෙන් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මාවතගම ප්‍රාදේශීය ‌ලේකම් ‌කාර්යාලය ‌වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 890ක වියදමින් ඉදිකරන ලද නව ‌තෙමහල් ‌ගොඩනැගිල්ල අගමැති ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2019 අගෝස්තු මස 18 වන දින ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදී.

01 02

01 02

01 02

FaLang translation system by Faboba