විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාවය වන ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ සේවය ජනතාවට වඩාත් සමීපතම සේවයක් බවට පත්කිරීම පිණිස පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ දකුණු පළාත් කාර්යාලය සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව සමාරම්භ කිරීමේ උත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගාල්ල, කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී 2019 සැප්තැම්බර් මස 06 වන සිකුරාදා සිදු විය. අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව දකුණු පළාතේ වැඩිම ජනගහන වෙසෙන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සහ රුහුණේ ජනතාවගේ පහසුව පිණිස පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ දකුණු පළාත් කාර්යාලය ගාල්ලෙහි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරයි.

දකුණේ අගනුවර වන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට ඉකුත් පාලන සමයේදී තක්සේරු කාර්යාලය, හැඳුනුම්පත් කාර්යාලය, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලය, පාස්පෝට් කාර්යාලය යන කාර්යාල අහිමිවූ බව අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා පෙන්වා දෙයි. දකුණු පළාත් හැඳුනුම්පත් කාර්යාලය ගාල්ල, කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බිම් මහලේදී 06 වන දින විවෘත කළා සේම, ඉතාමත් නුදුරු දිනයකදී තක්සේරු කාර්යාලයත්, පාස්පෝට් කාර්යාලයත් දෙකම ගාල්ලේදී විවෘත කර, දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට අහිමිවී ගිය රජයේ කාර්යාලවල සේවය ලබාදෙන බව අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පැවසීය.

galle-id-01

galle-id-02

galle-id-03

galle-id-05

galle-id-06

galle-id-04

FaLang translation system by Faboba