රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විධිමත් කිරීමේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ, අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා ඉදිකරන ලද නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම මෙදින අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2019 සැප්තැම්බර් 06 වන දින සිදු විය.

බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල රුපියල් ලක්ෂ 874ක වියදමින් ඉදිකර ඇති අතර 2017 ජනවාරි මස 09 දින මුල්ගල තබා ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. මෙම ගොඩනැගිල්ල මුල්ගල් තබා වැඩ ආරම්භ කර ඉතා කෙටි කාලයකින් වැඩ අවසන් කිරීමට හැකිවූ බව අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා පවසයි.

බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිල්ලෙහි විශේෂත්වය වන්නේ, ආසන 300න් සමන්විත වායුසමනය කරන ලද අංගසම්පූර්ණ ශ්‍රවණාගාරයක් සහ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්වලින් යුක්තව ඉදිකර තිබීමය.

baddegama-01

baddegama-03

baddegama-04

baddegama-05

baddegama-02

FaLang translation system by Faboba