•  அமைச்சு மற்றும் அமைச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்களில் அரச நிதி முகாமைத்துவம்.
  • பெறுகை முகாமைத்துவம்.
  • நிதி முகாமைத்துவத்திற்கு புதிய தொழிநுட்ப முறைகளை பயன்படுத்துதல்.
  • சொத்துகள் முகாமைத்துவம்.
  • நிதி முகாமைத்துவம் தொடர்பான பயிற்சிகள் மற்றும் அபிவிருத்தியுடன் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகள்.
தலைமைப் பிரிவு அதிகாரிகள்

திரு. தாரக்க லியனபத்திரண
பிரதான நிதி அலுவலகர்

தொலைபேசி : +94 113 135 109
தொலைநகல் : +94 112 694 291
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


திருமதி. எம்.ஜீ.பீ.எல். மனோகரி
கணக்காளர்

தொலைபேசி : +94 112 671 133
தொலைநகல் : +94 112 694 291
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


திரு. டபிள்யு.ஏ. திமுத்து விஜேசிங்க
கணக்காளர்

தொலைபேசி : +94 112 676 131
தொலைநகல் : +94 112 694 291
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


acc-chathurani

செல்வி. டப்.எ.என்.சதுரணி
கணக்காளர்

தொலைபேசி : +94 115 924 852
தொலைநகல் : +94 112 694 291
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

செல்வி. டி.எஸ்.எச். கமகே
கணக்காளர்

தொலைபேசி : +94 112 684 206
தொலைநகல் : +94 112 694 291
மின்னஞ்சல் :இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

FaLang translation system by Faboba