2020 වසර සඳහා ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රපති හා උපාධි පාඨමාලා සඳහා අපේක්ෂකයින් බඳවා ගැනීම

ලිපිය බාගත කරන්න 

වැඩි විස්තර සඳහා ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න  - https://www.kdu.ac.lk/

FaLang translation system by Faboba