ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල චක්‍රලේඛ  - PS/CSA/Circular/14/2020
වසංගත රෝගී තත්ත්වයක් රට තුළ ව්‍යාප්ත වන අවස්ථාවක රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය අකර්මණ්‍ය නොවී පවත්වාගෙන යාම

නිකුත් කළ වර්ෂය : 2020
නිකුත් කළ දිනය   : 2020/03/19
භාගත කිරීම

FaLang translation system by Faboba