ඇදිරි නීතිය ඉවත් කළ පසු මහජනයා ඒකරාශි වීම අවම කිරීම සදහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම හා පාරිභෝගික සේවා සැපයීම.

භාගත කිරීම 01

භාගත කිරීම 02

FaLang translation system by Faboba