පොලිස් ඇදිරිනීතිය බලපැවැත්වෙන කාල සීමාව තුල දිවයිනේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වෙත එළවළු ප්‍රවාහනය කරනු ලබන හා එම ස්ථානයන්හි සිට දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශ සදහා රැගෙන යන වාහන සදහා ගමන් කිරීමට අවසර ලබාදීම

භාගත කිරීම

FaLang translation system by Faboba