ජනාධිපති කාර්යාලය චක්‍රලේඛ:PS/GPA/Circular/20/2020
කෝවිඩ්-19 වෛරසය පවතින කාලය අතරතුර සාමාන්‍ය දෛනික කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික්ක විවෘත කිරීමේදී රාජ්‍ය ආයතන විසින් පිළිපැදිය යුතු මාර්ගෝපදේශ

බාගත කරන්න

FaLang translation system by Faboba