කොරෝනා ව්‍යාප්තිය යටතේ අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් පවත්වාගෙන යාමට කාර්යාල කටයුතු සදහා කැදවූ නිලධාරීන්ට අතිකාල ගෙවීම 

මෙතැනින් බාගන්න

FaLang translation system by Faboba