emergancycontact

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர், பிரதேச செயலாளர்களின் வெற்றிட்ங்களுக்கு இலங்கை நிர்வாக சேவை அதிகாரிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

1. அறிவித்தல் 

2. மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் 

3. பிரதேச செயலாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் 

FaLang translation system by Faboba