ග්‍රාම නිලධාරීන් හා ග්‍රාමීය ජනතාව සවිබල ගැන්වීමේ නව්‍ය ව්‍යාපෘතියක් වූ ඊ-ග්‍රාම නිලධාරී ව්‍යාපෘතිය පසුගියදා බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී එළිදැක්විණි.

moha egn news004moha egn news005

moha egn news003moha egn news001

FaLang translation system by Faboba