සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු සැමරුම් උත්සවය ගරු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 අප්‍රේල් මස 17 වන දින ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැතිවිණි.

moha newyear news001moha newyear news002

moha newyear news004moha newyear news003

FaLang translation system by Faboba