• රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික - ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයේ දෙපාර්තමේන්තුගත කාර්යාල කම්කරු තනතුර සඳහා වන සංශෝධිත බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය
    ලේඛනය බාගත කරන්න
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩල යටතේ අනුමත ප්‍රාථමික - අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයේ බංගලා භාරකරු හා අරක්කැමි තනතුර සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම 
    Download Application Form

 

අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයෙහි
ස්වදේශ කටයුතු අංශයේ ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් තනතුරු 02ක් සහ සහකාර ලේකම් තනතුරු 03ක් පුරප්පාඩුව පවතී. ඒ සදහා කැමත්තක් දක්වන ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිළධාරීන්, තම ජීව දත්ත තොරතුරු This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න.

FaLang translation system by Faboba