உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின்  அபிவிருத்தி ஒருங்கினைப்பாளர் சேவையின் தரம் 2 இலிருந்து தரம் 1 இற்கான  பதவியுயர்விற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. 

Download Application - English

Download Application - Sinhala

 

பொது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும் மாவட்டச் செயலகங்கள், அரசாங்க அதிபர் அலுவலகங்கள் மற்றும் பிரதேச செயலகங்களில் இனைப்புச் செய்யப்பட்ட தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பதவியின் iii ஆம் தரத்தின்
அலுவலர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன் கான் தடைதாண்டல் பரீட்சை 2019 (2020)

பதிவிறக்கம் செய்க

மாதிரி விண்ணப்பப்படிவம்

  • கிராம நிலாதரி சேவையின் மூன்றாம் வகுப்பில் உள்ள அலுவலர்களுக்கான கணினி எழுத்தறிவு மற்றும் செயல்திறன்  தேர்வுக்கான எழுத்துப்பரீட்சை பெறுபேறு- 2019
    ஆவணத்தைப் பதிவிறக்குக [280 KB]
FaLang translation system by Faboba