අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් කමල් පද්මසිරි මහතා විශ්‍රාම යෑම හේතුවෙන් පුරප්පාඩු වූ ලේකම් ධූරය සඳහා පත් කළ ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා අද අමාත්‍යාංශ පරිශයේදී සිය රාජකාරි ආම්භ කළේය.
මෙම අවස්ථාව සඳහා අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් කමල් පද්මසිරි මහතා, රාජ්‍ය ලේකම් එන් ගොඩකන්ද මහත්මිය, කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් කන්නන්ගර මහතා ඇතුළු ස්වදේශ කටයුතු අංශයේ, අභ්‍යන්තර කටයුතු අංශයේ හා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුළූ නිලධාරීන් බොහෝ පිරිසක් සම්බන්ධ වී සිටියහ.

 

gamini appoint 14 gamini appoint 13

gamini appoint 12 gamini appoint 11

gamini appoint 12 gamini appoint 11

gamini appoint 12 gamini appoint 11

gamini appoint 12 gamini appoint 11

gamini appoint 12 gamini appoint 11

gamini appoint 12 gamini appoint 11

 

 

උදා වූ සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද නිමි කොට ගෙන අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ‘ස්වදේශ කටයුතු අංශයේ‘ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැති සූර්ය මංගල්‍යය ප්‍රිය සාදය 2019 අප්‍රේල් මස 17 වැනි දින අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

මේ සඳහා ගරු අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා හා එම මැතිනිය සහභාගී වූ අතර, අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් කමල් පත්මසිරි මැතිතුමා, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමණාකරණ අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මැතිතුමා, අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ රාජ්‍ය ලේකම් එන්. ගොඩකන්ද මහත්මිය ඇතුළු අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් බොහෝ පිරිසක් සම්බන්ධ වී සිටියහ.

new year 2019 april 01 new year 2019 april 02

new year 2019 april 03 new year 2019 april 04

new year 2019 april 05 new year 2019 april 06

new year 2019 april 07 new year 2019 april 08

new year 2019 april 09 new year 2019 april 10

new year 2019 april 11 new year 2019 april 12

new year 2019 april 13 new year 2019 april 14

new year 2019 april 15 new year 2019 april 16

 

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කෝපායි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 446ක වියදමින් ඉදිකරන ලද නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත කෙරිණි.

අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමැතිවරු රැසක් මේ උත්සවය සඳහා සහභාගී වූහ.

“පුරනැගුම” ව්‍යාපෘතිය සහ ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය ඒකාබද්ධව, අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ රුපියල් ලක්‍ෂ 21,330ක වියදමින් පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීමේ ජලනල ස්ථාපනයෙහි වැඩ ආරම්භ කිරීම අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා සිදු කෙරුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ග්‍රාමීය පවුල් 10,502ක් සඳහා ප්‍රතිලාභ හිමි වන අතර ජලනල ස්ථාපනය කිරීමේ මුළු දුර කිලෝමීටර් 525ක්ය. ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීමෙන් මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ඒ අනුව රුපියල් ලක්ෂ 6610ක වියදමකින් යුතුව ගලේවෙල ප්‍රදේශය සහ තිත්තවැල්ගොල්ල ප්‍රදේශය ආවරණය වන පරිදි ප්‍රතිලාභී පවුල් 3376කට සෙත සැලසෙන දිග කි.මී. 138ක ජලනල පද්ධතිය ආරම්භ කිරීම දඩුයාය පන්සල අසලදී සිදු වූ අතර ලක්ෂ 4150ක වියදමකින් යුතුව සීගිරිය ප්‍රදේශය සහ හබරණ ප්‍රදේශය ආවරණය වන පරිදි ප්‍රතිලාභී පවුල් 1432කට සෙත සැලසෙන දිග කි.මී. 114 ක ජලනල පද්ධතිය ආරම්භ කිරීම කිඹිස්ස ප්‍රදේශයේදී සිදු විය.

ඉනාමළුව ප්‍රදේශය සහ කිතුල්හිටියාව ප්‍රදේශය ආවරණය වන පරිදි රුපියල් ලක්ෂ 4920ක වියදමකින් යුතුව දිග කි.මී. 119ක ජලනල පද්ධතිය ආරම්භ කිරීම වැලිහේන හන්දියේදී සිදු කෙරිණි. මෙහි ප්‍රතිලාභී පවුල් ගණන 2381කි. පවුල් 3313කට ප්‍රතිලාභ හිමි වන දඹුල්ල ග්‍රාමීය ප්‍රදේශය සහ කන්ඩලම ප්‍රදේශය ආවරණය වන පරිදි රුපියල් ලක්ෂ 5650ක වියදමකින් යුතුව දිග කි.මී. 154ක ජලනල පද්ධතිය බුලාගල හන්දියේදී අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සුරතින් ආරම්භ කෙරුණි.

මෙම අවස්ථාවන් සඳහා අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජේ.සී. අලවතුවල, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු වසන්ත අලුවිහාරේ, සංචාරක සංවර්ධන හා වනජිවී රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු රන්ජිත් අලුවිහාරේ මැතිතුමන්ලා ඇතුළු නගරාධිපතිවරු,, සභාපතිවරු, විපක්ෂ නායකවරු සහ මන්ත්‍රීවරු සහභාගි වූහ.

matale 01

 matale 03

matale 04

matale 02 

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට දශක ගණනාවවක සිට විශාල අඩුවක්ව පැවැති දිස්ත්‍රික් පරිපාලන සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු කථානායක දේශමාන්‍ය කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි.

අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් ක්‍රියාත්මක මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රජය වැයකරන මුදල රුපියල් මිලියන 3054කි.

gampaha 01 gampaha 02

gampaha 03 gampaha 04

gampaha 05

FaLang translation system by Faboba