72 වන නිදහස් සමරු උළෙලට සමගාමීව මුව දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි

සංවිධානය කරන ලද රුක් රෝපණ වැඩසටහන

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මඟපෙන්වීම යටතේ රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් වර්ෂ 2020 පෙබරවාරි මස 04 වන දිනට යෙදුන 72 වන නිදහස් සමරු උළෙල නිදහස් චතුරස්‍රයේදී ඉතා අභිමානවත් අයුරින් සමරන ලදි. 

මෙවර නිදහස් සමරු උළෙල පදනම් කර ගනිමින් මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම සඳහා අවධානය යොමුකළ අතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් දැවමය, අහාරමය හෝ ඖෂධමය වටිනාකමින් යුතු පැළ රෝපණය කිරීම සිදුකරන ලදි.මෙම ජාතික කර්තව්‍යයේ නිරත වන රාජ්‍ය ආයතන, පෞද්ගලික ආයතන, ස්වෙච්චා සංවිධාන වල නිලධාරින් ඇතුළු උනන්දු කණ්ඩායම් දිරිගන්වනු පිණිස අමාත්‍යාංශය විසින් ජාතික මට්ටමේ පළමු, දෙවන, තෙවන ස්ථාන හා  කුසලතා මට්ටමේ ව්‍යාපෘති 07 ක්ද ඇතුළුව සාර්ථක ව්‍යාපෘති 10 ක් තෝරාගැනීමට කටයුතු සිදුකිරීමට ඉදිරියේදි අපේක්ෂා කෙරේ.

 

10

72 වැනි ජාතික නිදහස් දින සැමරුම ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානවත් 72 වැනි ජාතික නිදහස් දින සැමරුම කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රයේදී පැවැත්විණ.

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම උත්සවය සඳහා ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතුතුමා, ගරු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ප්‍රමුඛ රාජ්‍ය නායක කාරකාදීන් බොහෝ පිරිසක් එක්ව සිටියහ. ගරුතර පූජ්‍ය පක්ෂය, විදෙස් තානාපතිවරුන් ඇතුළු විශේෂ ආරාධිත අමුත්තන්ගේ ද මහජනතාවගේ ද සහභාගීත්වයෙන් පැවැති මෙම අභිවානවත් උළෙල වසර කිහිපයකට පසු නිදහස් චත්‍රරස්‍රයේදී පැවැත්වීම විශේෂිත කරුණක් විය.

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ගරු අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ගිණුම් කටයුතු ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ස්වදේශ කටයුතු අංශය මගින් සංවිධානය කරන ලදුව පැවැත්වුණු මෙම නිදහස් සමරු උත්සවයට ත්‍රිවිධ හමුදාව ඇතුළු ආරක්ෂක අංශවල විශේෂ ප්‍රදර්ශනයකින් හා විචිත්‍රවත් සංස්කෘතික අංගයකින් ද වර්ණවත් විය.

 

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

 

Ministry of Public Administration, home affairs, provincial councils, and local government, inaugurated the first day duties of the new year 2020 at Nila Medura. 

State Minister of Public management and accounting Mr. Lasantha Alagiyawanna, State secretary Mr.S.P. Vijayabandhu, Colombo district secretary Mr.Sunil Kannangara and all other executive staffs have participated in the first-day event.

staffs of the ministry have taken oaths after raising the national flag.

 

2020 01 01 2020 01 02

2020 01 01 2020 01 02

2020 01 01 2020 01 02

2020 01 01 2020 01 02

2020 01 01 2020 01 02

2020 01 01 2020 01 02

2020 01 01 2020 01 02

2020 01 01 2020 01 02

2020 01 01 2020 01 02

2020 01 01 2020 01 02

2020 01 01 2020 01 02

Officers who have duly completed the Certificate Courses organized by the Home Affairs Division of the Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government will be presented the certificates. The ceremony was held at the official residence, chaired by Hon. Lasantha Alagiyawanna, state minister of Public Management and Accounting Affairs

Officers from the Colombo, Kalutara and Gampaha Districts participated in the first phase of the training program which commenced on a request by the Home Affairs Division comprising of 25 District Secretariats and 332 Divisional Secretariats. 93 officers who completed the Disciplinary Certificate Course, 88 Officers who completed the Procurement Certificate Course and 41 Officers who completed the IT Certificate Course were awarded certificates.

Mr. S. Hettiarachchi, Secretary to the Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government, commenced his duties recently at the Nila Medura Ministry premises in Narahenpita.

new-sec-07

FaLang translation system by Faboba