ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන "Best Annual Report & Accounts" යන තේමාව යටතේ 2017 වර්ෂය සඳහා පිළයෙල කරන ලද කාර්ය සාධන වාර්තාව වෙනුවෙන් 2019 වර්ෂයේදී පවත්වන ලද තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ අමාත්‍යාංශ අතරින් ප්‍රථම වතාවට ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කර ගන්නා ලදී.

එම ප්‍රථම ස්ථානයට අදාල කුසලතා හා සහතික පත්‍ර පදාන උත්සවය 2019.10.25 වන දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පවත්වන ලදී. එම තරගාවලියේදී ප්‍රථම ස්ථානයට හිමි කුසලාන හා සහතික පත්‍ර ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගාමිණී සෙනෙවිර්න මහතා විසින් ලබා ගන්නා ලදී. මේ අවස්ථාව සඳහා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ පුධාන මූල්‍ය නිලධාරී ආචාර්ය තාරක ලියනපතිරණ මහතා සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ගණකාධිකාරී ඩබ්ලිව්.ඒ.එන් චතුරානි මහත්මිය ද එක් වී සිටියහ.

වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තාව - බාගත කරන්න

annual-first-place-prize-giving-2017

රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විධිමත් කිරීමේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ, අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා ඉදිකරන ලද නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම මෙදින අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2019 සැප්තැම්බර් 06 වන දින සිදු විය.

බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල රුපියල් ලක්ෂ 874ක වියදමින් ඉදිකර ඇති අතර 2017 ජනවාරි මස 09 දින මුල්ගල තබා ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. මෙම ගොඩනැගිල්ල මුල්ගල් තබා වැඩ ආරම්භ කර ඉතා කෙටි කාලයකින් වැඩ අවසන් කිරීමට හැකිවූ බව අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා පවසයි.

බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිල්ලෙහි විශේෂත්වය වන්නේ, ආසන 300න් සමන්විත වායුසමනය කරන ලද අංගසම්පූර්ණ ශ්‍රවණාගාරයක් සහ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්වලින් යුක්තව ඉදිකර තිබීමය.

baddegama-01

baddegama-03

baddegama-04

baddegama-05

baddegama-02

රාජ්‍ය ‌සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් ජනාධිපති අතිගරු ‌මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ‌උපදේශකත්වයෙන් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ‌‌මෙහෙයවීමෙන් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ‌ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණයෙන් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මාවතගම ප්‍රාදේශීය ‌ලේකම් ‌කාර්යාලය ‌වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 890ක වියදමින් ඉදිකරන ලද නව ‌තෙමහල් ‌ගොඩනැගිල්ල අගමැති ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2019 අගෝස්තු මස 18 වන දින ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදී.

01 02

01 02

01 02

විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාවය වන ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ සේවය ජනතාවට වඩාත් සමීපතම සේවයක් බවට පත්කිරීම පිණිස පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ දකුණු පළාත් කාර්යාලය සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව සමාරම්භ කිරීමේ උත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගාල්ල, කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී 2019 සැප්තැම්බර් මස 06 වන සිකුරාදා සිදු විය. අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව දකුණු පළාතේ වැඩිම ජනගහන වෙසෙන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සහ රුහුණේ ජනතාවගේ පහසුව පිණිස පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ දකුණු පළාත් කාර්යාලය ගාල්ලෙහි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරයි.

දකුණේ අගනුවර වන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට ඉකුත් පාලන සමයේදී තක්සේරු කාර්යාලය, හැඳුනුම්පත් කාර්යාලය, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලය, පාස්පෝට් කාර්යාලය යන කාර්යාල අහිමිවූ බව අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා පෙන්වා දෙයි. දකුණු පළාත් හැඳුනුම්පත් කාර්යාලය ගාල්ල, කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බිම් මහලේදී 06 වන දින විවෘත කළා සේම, ඉතාමත් නුදුරු දිනයකදී තක්සේරු කාර්යාලයත්, පාස්පෝට් කාර්යාලයත් දෙකම ගාල්ලේදී විවෘත කර, දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට අහිමිවී ගිය රජයේ කාර්යාලවල සේවය ලබාදෙන බව අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පැවසීය.

galle-id-01

galle-id-02

galle-id-03

galle-id-05

galle-id-06

galle-id-04

පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විධිමත් කිරීමේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ ප්‍රාදේශී ලේකම් කාර්යාල නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා ඉදිකළ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 අගෝස්තු මස 04 වන දින සිදු කෙරුණි.

පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල රුපියල් ලක්ෂ 325ක වියදමින් ඉදිකර ඇත. මෙම අවස්ථාව සඳහා මහනුවර දිස්ත්‍රික් මැතිඇමතිවරු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

01 02

01 02

01 02

FaLang translation system by Faboba