රාජ්‍ය ‌සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් ජනාධිපති අතිගරු ‌මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ‌උපදේශකත්වයෙන් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ‌‌මෙහෙයවීමෙන් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ‌ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණයෙන් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මාවතගම ප්‍රාදේශීය ‌ලේකම් ‌කාර්යාලය ‌වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 890ක වියදමින් ඉදිකරන ලද නව ‌තෙමහල් ‌ගොඩනැගිල්ල අගමැති ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2019 අගෝස්තු මස 18 වන දින ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදී.

01 02

01 02

01 02

පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විධිමත් කිරීමේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ ප්‍රාදේශී ලේකම් කාර්යාල නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා ඉදිකළ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 අගෝස්තු මස 04 වන දින සිදු කෙරුණි.

පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල රුපියල් ලක්ෂ 325ක වියදමින් ඉදිකර ඇත. මෙම අවස්ථාව සඳහා මහනුවර දිස්ත්‍රික් මැතිඇමතිවරු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

01 02

01 02

01 02

රුපියල් ලක්ෂ ලක්‍ෂ 11,560 වියදමකින් ගිරාඳුරුකෝට්ටේ ජල යෝජනා ක්‍රමය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ වැඩ ආරම්භ කිරීම 2019 අගෝස්තු 04 වන දින අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න, ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක යන මැතිතුමන්ලා ඇතුළු ප්‍රදේශයේ මහජන නියෝජිතයෝ පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

01 02

01 02

01 02

01 02

රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විධිමත් කිරීමේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ ප්‍රාදේශී ලේකම් කාර්යාල නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා ඉදිකළ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 අගෝස්තු මස 03 වන දින සිදු කෙරුණි.

බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල රුපියල් ලක්ෂ 380ක වියදමින් ඉදිකර ඇත. මෙම අවස්ථාවේදී සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා රාජකාරී ගමන් මලු ප්‍රදානයද සිදු විය. මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කළමනාකරණ හා පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමැතිවරු රැසක් සහභාගී වී සිටියහ.

01 02

01 02

01 02

01 02

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා රාජකාරී ගමන් මලු ප්‍රදානය කිරීමක් අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර, උඩරට කලා සංගම් ශාලාවේදී 2019 අගෝස්තු 04 වන දින සිදු කෙරුණි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා මහනුවර දිස්ත්‍රික් මැතිඇමතිවරු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

01 02

01 02

01 02

FaLang translation system by Faboba