ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදෙස් හා මගපෙන්වීමෙන් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් රුපියල් ලක්ෂ 500ක වියදමින් ඉදිකරන ලද මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අද ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සුරතින් ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදී.

 

mahara-opening-01 mahara-opening-02

mahara-opening-03  mahara-opening-04

mahara-opening-05

රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විධිමත් කිරීමේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුව ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිකරන ලද නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල 2018 සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි දින ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත කෙරිණි.

මෙම ගොඩනැගිල්ල ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන රුපියල් ලක්ෂ 1100ක් වියදම් කර ඉදිකරන ලදී.

 

ambalantota-ds-opening-01 ambalantota-ds-opening-02

ambalantota-ds-opening-03 ambalantota-ds-opening-04

ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ හා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් රුපියල් ලක්ෂ 128 ක වියදමින් ඉදිකරන ලද දෙහිඕවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය නව ගොඩනැගිල්ල ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 අගෝස්තු මස 02 වන දින ජනතා අයිතියට පත් කෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවේදී සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා රාජකාරී ගමන් මලු ප්‍රදානයක් ද සිදු විය.

 

 

dehiovita-01 dehiovita-02

dehiovita-03 dehiovita-04

dehiovita-05 dehiovita-06

dehiovita-07

නීතියෙන් විවාහ නොවී එකට පවුල් කෑ යාපනයේ පවුල් 41ක් රජයේ වියදමින් විවාහ දිවියට ඇතුළත් වීම ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එන්. ගොඩකන්ද මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය. ඒ් අනුව 2018 අගෝස්තු මස 24, 25, 26 සහ 27 දිනවල ස්වදේශ කටයතු අමාත්‍යාංශයේ ''නිල මෙහෙවර" ජනපති ජනතා සේවය ප්‍රාදේශීය වැඩසටහන් හතරක දී විවාහ කරදුන් අවිවාහකව සිටි අඹුසැමි යුවළ සංඛ්‍යාව 79කි.

මොවුන් විවාහ කර දී ඇත්තේ ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ උපදෙස්පරිදි, අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීමෙන් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් ක්‍රියාත්මක කර ඇති නිල මෙහවෙර ජනපති ජනතා සේවය ප්‍රාදේශීය වැඩසටහන් හතරක් අතරතුර දී ය.

ඒ අනුව සිකුරාදා (24) පැවැති සන්දිලිප්පායි ප්‍රාදේශීය නිල මෙහෙවර වැඩසටහන අතරතුර අවිවාහක පවුල් තුනක් නීත්‍යානුකූලව විවාහ කළ අතර සෙනසුරාදා (25) උඩුවිල් ප්‍රාදේශීය නිල මෙහෙවර වැඩසටහන අතරතුර අවිවාහක පවුල් අටක් ද ඉරිදා (26) කරවෙට්ටි ප්‍රාදේශීය නිල මෙහෙවර වැඩසටහන අතරතුර පවුල් 27ක් ද සඳුදා (27) මරුතන්කේනි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැති නිල මෙහවර ප්‍රාදේශීය වැඩසටහනේ දී පවුල් 41ක් ද මෙලෙස විවාහ කරවන ලදී.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා පවසන්නේ දීර්ඝකාලයක් යුද්ධයට මුහුණ දී තිබූ උතුරු ප්‍රදේශවල නීත්‍යානුකූළව විවාහ නොවූ නමුත් දරුවන් පවා සිටින අඹු සැමියන් විශාල පිරිසක් සිටින බවයි. ඔවුන්ගේ විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම නිල මෙහෙවර ජනපති ජනතා සේවය වැඩසටහන පැවැත්වෙන භූමියේ දී රජයේ වියදමින් සිදුකරන බව ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

 

 

 jaffna-02

jaffna-03 jaffna-04 

 

රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් දිස්‍ත්‍රික් පාලන හා ප්‍රාදේශීය පාලන කටයුතු සිදුකරනු ලබන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල භෞතික සම්පත් වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ එරාවුර් නගරය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙනුවෙන් නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන ලදී.

ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ හා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදෙස් පිරිදි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් රුපියල් ලක්ෂ 418ක වියදමින් ඉදිකරන ලද මෙම නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුලි මස 29 වන දින විවෘත කරන ලදී.

 Eraur01 Eraur02

Eraur03 Eraur04

 Eraur06 Eraur07

Eraur05

FaLang translation system by Faboba