ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මන්මුණෙයිපත්තු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රුපියල් ලක්ෂ 285ක වියදමින් ඉදිකරන ලද නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුලි මස 29 වන දින විවෘත කෙරිණි.

Manmuney01  Manmuney02

Manmuney03  Manmuney04

Manmuney05  Manmuney06

Manmuney07

ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත ඉබ්බාගමුව නව ශ්‍රවණාගාරය සහ වාරියපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කිරිම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුලි මස 14 දින සිදු කෙරුණි. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන්, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත මෙම ගොඩනැගිලි ඉදි කර ඇත.

ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීමට වත්මන් රජය පියවර රාශියක් ගෙන ඇති අතර ඒ අනුව ඉබ්බාගමුව නව ශ්‍රවණාගාරය සහ වාරියපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිලිඉදිකිරීම සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 1,259 කි.

Ibbagamuwa01  Ibbagamuwa02

Ibbagamuwa03  Ibbagamuwa04

Ibbagamuwa05  Ibbagamuwa06

Ibbagamuwa07

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මැදිරිගිරිය සහ ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ඉදිකළ නිල සෙවණ කාර්යාල 07 ක් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ සුරතින් පසුගිය දින ජනතා අයිතියට පත්කිරීම සිදු විය. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මගපෙන්වීමෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ''නිල සෙවණ" කාර්යාල ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දී රුපියල් ලක්ෂ 20ක වියදමින් මෙවැනි එක් කාර්යාලයක් ඉදිකරනු ලබයි. හිඟුරක්දමන, වැලිඇල, දියසෙන්පුර, එකමුතුගම, නෙළුම් පොකුණ, විහාරගම, තිස්සපුර මෙසේ ජනතා අයිතියට පත් කළ නිල සෙවණ කාර්යාල වෙයි.

ගමක සිටින ග්‍රාම නිලධාරී, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී සහ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර යන ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සිව්දෙනාට එකම ස්ථානයක සිට සිය රාජකාරී කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා මෙම ''නිල සෙවණ" කාර්යාල ඉදිකරනු ලබයි. මෙයට සමගාමීව රුපියල් ලක්ෂ 14,670 ක වියදමකින් යුතුව ඉදිකරන පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් නව පරිපාලන සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා එදින සහභාගි විය.
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ උපදෙස් මත අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මගපෙන්විමෙන් මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
නව පරිපාලන සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා මෙහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන් අතර මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු ලබන වසර වන විට නිම කිරීමට අපේක්ෂිතය. පොළොන්නරුව නගරයේ පිහිටි පරිපාලන ආයතන 22 ක් එකම ස්ථානයකට ගෙන ඒමේ අරමුණින් මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිවෙයි.
මෙම අවස්ථාවන් සඳහා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන සිඩ්නි ජයරත්න, නාලක කොළොන්න, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්. ටී. කොඩිකාර යන මහත්වරු ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරිහු පිරිසක් ද එක් වුහ.

 

Polonnaruwa-01  Polonnaruwa-02

Polonnaruwa-03  Polonnaruwa-04

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත කළුතර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ වලල්ලාවිට සහ මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා මුල්ගල තැබීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා සිදු කෙරුණි. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ උපදෙස් මත අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මගපෙන්විමෙන් මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීමට වත්මන් රජය පියවර රාශියක් ගෙන ඇති අතර ඒ අනුව වලල්ලාවිට සහ මදුරාවල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා වැය කරන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 2,000 කි.

මෙම ගොඩනැගිලිවල විශේෂත්වයක් වන්නේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්වලින් ද සමන්විතව ඉදිකිරීමයි. එමෙන්ම අංගසම්පූර්ණ ශ්‍රවණාගාරයක් ද මේ සෑම ගොඩනැගිල්ලක ම ඉදිකිරිමට අපේක්ෂිත අතර ගොඩනැගිලි සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අවශ්‍ය සියලු උපකරණ ද ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ලබාදෙයි.

මෙයට සමගාමීව මදුරාවල නිල සෙවණ කාර්යාලය ද ජනතා අයිතියට පත් කිරීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ සුරතින් එදින සිදු කෙරුණි.

මෙම එක් නිල සෙවණ කාර්යාලයක් සඳහා රජය වෙන් කරන ලද මුදල රුපියල් ලක්ෂ 20 කි. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත 2020 අවසානය වනවිට ''නිල සෙවණ" කාර්යාල 14,000ක් ඉදිකිරීමට නියමිතය.

ගමක සිටින ග්‍රාම නිලධාරී, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී සහ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර යන ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සිව්දෙනාට එකම ස්ථානයක සිට සිය රාජකාරී කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා මෙම ''නිල සෙවණ" කාර්යාල ඉදිකරනු ලබයි.

walallavita-01  walallavita-02

walallavita-03  walallavita-04

walallavita-05  walallavita-06

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන මත, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව ඉදිකරන ලද වැලිවිටිය - දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුනි මස 24 වන ඉරිදා සිදු කෙරිණි.
මේ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 400 ක් වන අතර මෙහි මුල්ගල් තබා වැඩ ආරම්භ කර ඇත්තේ ද 2016 ඔක්තෝබර් මස 08 වැනි දිනදීය.
මෙම ගොඩනැගිල්ලට මුල්ගල් තබා වැඩ ආරම්භ කර ඉතා කෙටි කාලයකින් වැඩ අවසන් කිරීමට හැකිවූ බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා පවසයි.
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්වලින් සහ අංගසම්පූර්ණ ශ්‍රවණාගාරයක් ද මෙම ගොඩනැගිල්ල සතු වෙයි. ගොඩනැගිල්ල සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අවශ්‍ය සියලු භෞතික සම්පත් ද ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ලබා දී තිබේ.
මෙයට සමගාමීව 2017 වර්ෂයේ මැයි මස ඇතිවු ගංවතුර හේතුවෙන් වැලිවිටිය දිවතුර, නියාගම, කරන්දෙනිය සහ ඇල්පිටිය යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ආපදාවට පත් වුවන්ට චෙක්පත් ආධාර ප්‍රදානය එදින සිදු විය.

 

Welivitiya-Divithura-08  Welivitiya-Divithura-054

Welivitiya-Divithura-07  Welivitiya-Divithura-06

Welivitiya-Divithura-04  Welivitiya-Divithura-03

Welivitiya-Divithura-02  Welivitiya-Divithura-01

FaLang translation system by Faboba