රුපියල් ලක්ෂ 81 ක් වියදම් කර නවීකරණය කරන ලද රත්නපුර සංචාරක බංගලාව විවෘත කිරීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සුරතින් සිදුකෙරිණි.

Rathnapura03  Rathnapura04 

 Rathnapura01  Rathnapura02

Hikkaduwa 01දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය පාලනය වඩාත් විධිමත් හා කාර්යක්ෂම කිරීමේ අරමුණ ඇතිව සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිකරන ලද නව ගොඩනැගිලි හතරක් ජනතා අයිතියට පත්කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018 මැයි මස 12 වන දින සිදු කෙරුණි.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධ මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් අක්මිමණ, හබරාදුව, හික්කඩුව හා ගෝනාපීනුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙනුවෙන් මෙම ගොඩනැගිලි තුන ඉදිකර ඇත. හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල සිව්මහල් ගොඩනැගිල්ලක් වන අතර අනෙක් ගොඩනැගිලි තෙමහල් ගොඩනැගිලිය.

හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සිව් මහල් ගොඩනැගිල්ල රුපියල් ලක්ෂ 683ක වියදමින් ඉදිකරන ලද අතර, 2016 ඔක්තෝබර් මස 08 දින මුල්ගල තබා ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිල්ල සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 480ක් වැය කර ඇති අතර ඒ සඳහා මුල්ගල් තබා ඇත්තේ ද 2016 ඔක්තෝබර් මස 08 වැනි දිනදීය. 2016 සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි දින මුල්ගල් තබා ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද අක්මීමණ ප්‍රාදේශීය ලෙකම් කාර්යාලයේ නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 458ක් හා 2017 ජනවාරි මස 09 වැනි දින ඉදිකිරීම් ආරම්භ කළ ගෝනාපීනුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 510ක් ලෙස ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මේ සඳහා ප්‍රතිපාදන යොදවා ඇත. මෙම ගොඩනැගිලි මුල්ගල් තබා වැඩ ආරම්භ කර ඉතා කෙටි කාලයකින් වැඩ අවසන් කිරීමට හැකි විය.

මෙම ගොඩනැගිලිවල විශේෂත්වයක් වන්නේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්වලින් ද අංගසම්පූර්ණ ශ්‍රවණාගාරයක් ද මේ සෑම ගොඩනැගිල්ලක ම ඉදිකර තිබීමයි. ගොඩනැගිලි සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අවශ්‍ය සියලු උපකරණ ද ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ලබා දී ඇත.

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු සැමරුම් උත්සවය ගරු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 අප්‍රේල් මස 17 වන දින ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැතිවිණි.

moha newyear news001moha newyear news002

moha newyear news004moha newyear news003

“නිල මෙහෙවර“ වව්නියාව දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන

දිස්ත්‍රික් ලේකම් සමුළුව 2017 මාර්තු මස 31 දින SLIDAහි දී පැවැත්විණි.

moha gaconara news001moha gaconara news002

moha gaconara news003

FaLang translation system by Faboba