සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු සැමරුම් උත්සවය ගරු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 අප්‍රේල් මස 17 වන දින ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැතිවිණි.

moha newyear news001moha newyear news002

moha newyear news004moha newyear news003

දිස්ත්‍රික් ලේකම් සමුළුව 2017 මාර්තු මස 31 දින SLIDAහි දී පැවැත්විණි.

moha gaconara news001moha gaconara news002

moha gaconara news003

ග්‍රාම නිලධාරීන් හා ග්‍රාමීය ජනතාව සවිබල ගැන්වීමේ නව්‍ය ව්‍යාපෘතියක් වූ ඊ-ග්‍රාම නිලධාරී ව්‍යාපෘතිය පසුගියදා බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී එළිදැක්විණි.

moha egn news004moha egn news005

moha egn news003moha egn news001

After having a successful conclusion of "NilaMehewara" in Polonnaruwa and Galle Districts The ministry has started a new "NilaMehewara" Program targeting "Kurunegala", "Vavuniya", "Kilinochchi", "Mannar" and "Mulathivu" districts. The first meeting for the above programme was held in "Temple Trees"

moha nilamehewara news001moha nilamehewara news002

moha nilamehewara news003

අභිමානවත් 69 වන ජාතික නිදහස් දිනය ගාලු මුවදොර දී උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්විණි.

moha independant news001moha independant news002

moha independant news003moha independant news004

FaLang translation system by Faboba