81 இலட்சம் ரூபா செலவில் நவீனமயப்படுத்திய இரத்தினபுரி சுறுறுலா விடுதி உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் வஜிர அபேவர்தன அவரகளால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

Rathnapura03  Rathnapura04 

 Rathnapura01  Rathnapura02

Hikkaduwa 01

மாவட்ட மற்றும் பிரதேச நிருவாகத்தினை வினைத்திறனுடன் செயல்படுத்தத ஏதுவாக நிர்வாகக் கட்டமைப்பொன்றை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் மூலம் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் வஜிர அபேவர்தன அவர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஹிக்கடுவஇஹபராதுவஇஅக்மீமனஇ மற்றும் கோணபீனுவளஇபிரதேச செயலகங்களுக்காக நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடங்களில் ஹிக்கடுவ பிரதேச செயலகக் கட்டிடம் 4 மாடிகளையூம் ஏனையவைகள் 3 மாடிகiளையூம் கொண்டதாகும். இக்கடடிடங்களுக்கு முறையே 683இ480இ458இ 510 இலட்ச ரூபாக்கள் செலவிடப்பட்டுள்ளதுடன் நிர்மாணப் பணிகளைக் குறுகிய காலப்பகுதியில் ப+ர்த்தி செய்ய முடிந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

 

 

சிங்கள மற்றும் இந்து புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் சிறப்புடன் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சரகத்தில் கௌரவ அமைச்சர் வாஜிர அபேவர்தன அவர்களின் தலைமையில் கொண்டாடப்பட்டது . 2017 ஏப்ரல் 17 ஆம் திகதி

moha newyear news001moha newyear news002

moha newyear news004moha newyear news003

FaLang translation system by Faboba