இப்பாகமுவ பிரதேச செயலகத்திற்கான புதிய கட்டிடங்கள் திறந்து வைப்பு

கலெவெல பிரதேச செயலகத்திற்கு புதிய கட்டிடங்கள் திறந்து வைப்பு

கிராம உத்தியோகத்தர் நியமனம் 2018

தொளுவ பிரதேச செயலகத்திற்கு புதிய கட்டிட திறப்புவிழா

அமைச்சின் செயலாளராக திரு. எஸ்.டி. கொடிக்கார பொறுப்பேற்றார்